Unser Lieben Frauen Kirche
Unser Lieben Frauen Kirchhof 27
28195 Bremen
Deutschland
Veranstaltung(en) in der Spielstätte Unser Lieben Frauen Kirche
Barock & Umzu
Barock & Umzu
Februar 2020 - November 2020
Bremer Barockorchester
Bremer Barockorchester
Februar 2020 - November 2020
New York Gospel Stars
New York Gospel Stars
Januar 2020
Weser-Renaissance
Weser-Renaissance
Februar 2020 - April 2020
Tina Havers
Tina Havers
Oktober 2019
Knabenchor Unser Lieben Frauen Bremen
Knabenchor Unser Lieben Frauen Bremen
November 2019
Ben Becker
Ben Becker
Februar 2020 - Dezember 2020
Giora Feidman Sextett
Giora Feidman Sextett
Januar 2020